3D Animatie voor de Ecoliner

3D Animatie als Infograpic

Voor dit project heeft Bureau Noard een 3D animatie gemaakt die de voordelen van de Ecoliner inzichtelijk maakt. In deze animatie wordt de Ecoliner vergeleken met een conventioneel vrachtschip. Deze animatie is getoond tijdens de afsluitende conferentie in Deltares, Delft. Dit gebeurde tijdens de BlueWeek 2015. Hierbij was onder andere ex-minister van Verkeer en Waterstaat Mrs Netelenbos aanwezig.

Over de Ecoliner

Maritiem transport is een grote vervuiler. Gigantische schepen die op zware stookolie de wereld rondvaren, dat is een grote belasting voor het milieu. Als onderdeel van het Europese project SAIL, heeft Dykstra Naval Architects in Amsterdam de Ecoliner ontworpen. Dit schip heeft drie grote en geautomatiseerde zeilmasten die de motor ondersteunen en in sommige gevallen zelfs volledig vervangen. Hierdoor is er minder brandstof nodig, zonder dat het ten koste gaat van de snelheid.